Posty

Ważna informacja dla mieszkańców Pecna

Obraz
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg w wysokości 3.100.000 PLN na budowę ciągu komunikacyjnego ul. Łąkowej i Różanej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 6.200.000 PLN Zgodnie z deklaracją przekazaną na spotkaniu z mieszkańcami miejscowości, w marcu zorganizujemy zebranie w celu zapoznania mieszkańców z projektem budowy i nową organizacją ruchu #GminaMosina

Podziękowanie

 DZIĘKUJĘ!  Wychowałem się w Mosinie, przeżyłem tu moje najlepsze chwile życia. Teraz będę mógł reprezentować mieszkańców jako Burmistrz Gminy Mosina. To dla mnie wielki zaszczyt oraz wielkie zobowiązanie  Po załatwieniu wszelkich formalności aktywnie  przystąpimy do   pracy i realizacji naszych celów. Dużo przed nami ale wiem, że RAZEM uda się uporządkować  wiele spraw. Zapraszam wszystkich do współpracy. PS Chciałbym specjalnie podziękować całemu komitetowi KWW Dominika Michalaka z przewodniczącym Andrzejem Raźnym na czele. Bez was nie dałbym rady. Dziękuję!

Kończy się kampania, zaczyna się cisza wyborcza....

Obraz
  Kończy się kampania, zaczyna się cisza wyborcza.... Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy aktywnie wspierali mnie w ostatnich tygodniach. Prowadzenie kampanii w wyborach, w których jest jeden kandydat wbrew pozorom, nie jest łatwe . Dziękuję za każde spotkanie, dobre słowo, za wiarę że możemy razem dużo zmienić. Nie mogę również zapomnieć o cennych wskazówkach, które na pewno wezmę pod uwagę w mojej działalności społecznej. Idźmy w niedzielę do lokali wyborczych, zagłosujmy! Wasz głos ma znaczenie. Dziękuję Gmino Mosina ! ---------------------------- www.dominik-michalak.pl

Przedterminowe wybory już w niedzielę!

Obraz
     Zachęcam do obejrzenia materiału TVP Poznań. Już w najbliższą niedzielę odbędą się przedterminowe wybory Burmistrza Gminy Mosina. Zachęcam do udziału wszystkich mieszkańców, niezwykle ważne jest Państwa wsparcie. Na karcie wyborczej odnajdą Państwo jedno pytanie: Czy jest Pani/Pan za wyborem Dominika Pawła Michalaka na Burmistrza Gminy Mosina? TAK/NIE Idźmy na wybory! Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 CZAPURY Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2 BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 3 DASZEWICE Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice 4 ROGALINEK, SASINOWO Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 5 ROGALIN Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022

25 stycznia....

Obraz
 pro memoria.... Mroźny czwartek 25 stycznia roku 1945.........  „(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony z 14 mieszkańców (Polaków).  Na pierwszym posiedzeniu komitet przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZYKA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna się proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują się przy odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia (…)” Pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej [*] 🕯🕯🕯 _______________ Kilka słów o ..... * ⚪Śp.. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966). Był pierwszym po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny.  Przed wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajow

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego

Obraz
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina). Rysunek planu - http://bip.um.mosina.pl/.../2023-01galcz2pd-rysunek.pdf tekst uchwały - http://bip.um.mosina.pl/.../wyl.../2023-01galcz2pd-tekst.pdf - prognoza oddziaływania na środowisko http://bip.um.mosina.pl/.../wyloz.../2023-01galcz2pd-pos.pdf

V postulat - porządek, ład przestrzenny oraz ekologia

Obraz
  Ostatni V postulat odnosi się do porządku, ładu przestrzennego oraz ekologii Będziemy dążyć do: - przygotowania “planu ogólnego” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan ogólny zastąpi obecne studium) - opracowania nowych standardów zagospodarowania i utrzymania zieleni dla sołectw i osiedli uwzględniając zieleń i retencję jako element projektowanych ciągów komunikacyjnych - będziemy wspierać mieszkańców w modernizacji domowych systemów ogrzewania (poprawa jakości powietrza)- uruchomimy mobilny punkt wsparcia w programie „Czyste Powietrze” - będziemy kontynuować opracowany program dofinansowania modernizacji zabytków dla mieszkańców

Postulat IV - ruszmy z inwestycjami !

Obraz
W sobotni wieczór trochę o inwestycjach, które.... Musimy rozpocząć! Czeka nas trudny rok, rok wielkiej niepewności. Musimy jednak jako samorząd ruszyć z inwestycjami, które są oczekiwane przez lokalną społeczność. Do priorytetów, oprócz działań projektowych, zaliczam dokończenie bazy oświatowej i sportowej — hala sportowa w Krosinku, boisko przy SP Daszewice, boisko na terenie rekreacyjnym w Czapurach, Skatepark. Poza wymienionymi ukończymy rozpoczętą budowę dróg na Osiedle nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie, Osiedle Czarnokurz Mosina. Jestem przekonany, że uda nam się rozpocząć nowe inwestycje drogowe, w szczególności w Mieszkańcy Pecnej .

Postulat III - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę!

Obraz
  Kolejny postulat odnosi się do mienia komunalnego - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę! w ramach zadań w tym obszarze: opracujemy nowe podejście do gminnego budownictwa mieszkaniowego zmodernizujemy oświetlenie uliczne zastosujemy alternatywne/odnawialne źródła energii w budynkach gminnych (świetlica Żabinko, Mieczewo, Borkowice - przystąpimy również do opracowania innych) przygotujemy projekt budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów zakupimy nowe pojazdy dostosowane do potrzeb lokalnych przeprowadzimy audyt obecnych linii autobusowych #Mosina

Postulat II - Urząd, jednostki organizacyjne i spółki gminne

Obraz
Drugi punkt mojego programu wyborczego odnosi się do administracji i spółek z o.o. z udziałem Gminy Mosina - zbudujmy sprawną administrację! Główne działania: - wyznaczenie likwidatora spółki Park Strzelnica z o.o - wprowadzenie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór - odbudowa struktur referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - opracowanie audytu otwarcia jako podstawy wprowadzanych zmian w obszarze administracji - usprawnienia w zakresie wprowadzanych usług e-administracji #Mosina #Wybory2023