Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Odpowiedź Burmistrza na petycję mieszkańców

Obraz
W związku z brakiem "nadawcy" w proteście mieszkańców rejonu ulic Mickiewicza, Sienkiewicza, Kołłątaja Urząd Miejski nie mógł przesłać bezpośrednio odpowiedzi na pismo. W związku z tym poprosiłem o przesłanie odpowiedzi do radnych - a dalej przesłałem odpowiedź do jednego z mieszkańców ulicy Sienkiewicza z prośbą o przekazanie pisma dalej. Publikuję w tym miejscu odpowiedź w celu zapoznania się z nim większości mieszkańców. z poważaniem, Dominik Michalak Radny Rady Miejskiej

PamiętajMY

Obraz

Coraz bliżej Święta...relacja

Obraz
W grudniu, wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Osiedla Śródmieście, Osiedla Czarnokurz, Osiedla nad Jeziorem, zorganizowaliśmy dwa świąteczne wydarzenia. Pierwsze wydarzenie, czyli Świąteczne Warsztaty Plastyczne, odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. W zajęciach uczestniczyła grupa, ponad 20 dzieci wraz z rodzicami, dziadkami. Drugie wydarzenie to wielkie przywitanie Świętego Mikołaja - Mikołajki 2017. W sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, grupa ponad 70 dzieci przywitała naszego gościa, który w tym roku przybył ... LIMUZYNĄ ! Serdecznie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, w tym ofiarodawców i sponsorów wydarzenia! DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Coraz bliżej święta...

Obraz
Wszystkie dzieci zapraszamy na wspólne, magiczne i wypełnione ciepłem chwile :) Przy współpracy z naszymi przyjaciółmi z Osiedla Śródmieście, Czarnokurz oraz Nad Jeziorem, przygotowaliśmy dla was  wydarzenia:

Mieszkańcy wybrali oświetlenie

Obraz
Znamy już wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na projekty z terenu naszego osiedla zagłosowało 134 osoby. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 🤗 Projekt, który uzyskał największą ilość głosów: - Budowa oświetlenia przejazdu przez tory w ciągu ulicy Orzeszkowej/Fredry ( 80 głosów) ... GRATULUJEMY inicjatywy mieszkańcom ul. Fredry! 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 -------------- Nie będzie placu zabaw na Pożegowie - dlaczego? W wyniku nie uzyskania minimalnego progu głosów - do realizacji NIE ZOSTAŁ wybrany projekt pt. ZIELONE POŻEGOWO - bezpieczny plac zabaw. Bardzo nam przykro, że mieszkańcy Pożegowa nie zagłosowali na ten projekt (było 14 głosów - wymaganych 20). Podziękowania dla wnioskodawców! ------------ Trzecim projektem, który był zgłoszony z terenu naszego Osiedla to Glinianki Workout (40 głosów). Dziękujemy za inicjatywę, i trzymamy kciuki ponieważ jest to bardzo perspektywiczny pomysł!

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych DW 431 ul. Konopnickiej

Obraz
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych DW 431 ul. Konopnickiej 🛂 🚸 🚸 W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z WZDW na moje pismo odnośnie poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Z pisma wynika, że: - w listopadzie odbędzie się pomiar natężenia ruchu na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Orzeszkowej ... - montaż znaków aktywnych możliwy w 2018 roku - obszar zabudowany zostanie wprowadzony na terenie całego miasta # Mosina do końca marca 2018 roku (obecnie koniec obszaru zabudowanego w okolicy ulicy Orzeszkowej) PISMO TUTAJ <<<<<<---------

Wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Obraz
Przedstawiam listę wniosków do budżetu Gminy Mosina na rok 2018, która została przedyskutowana podczas Zebrania Ogólnego Mieszkańców w dniu 7 września. Mamy nadzieję, że ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia dla mieszkańców naszego Osiedla, ale i całej społeczności lokalnej. 1. Budowę oświetlenia końcówki ulicy Sienkiewicza (cmentarz żydowski) oraz kontynuacja oświetlenia ulicy Fredry oraz placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Uzasadnienie: Na wyżej wymienione zadania Gmina Mosina posiada wszystkie wymagane projekty oraz zezwolenia. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców (w szczególności dzieci wracających ze szkoły nr 1) oraz zadba o minimalizacje dewastacji mienia komunalnego jak i miejsc pamięci. 2. Budowę ulicy Reymonta i Sienkiewicza Uzasadnienie: Od ponad 8 lat Gmina Mosina posiada dokumentacje i pozwolenia na budowę ww. ulic. Są to jedne z najstarszych ulicy w Mosinie, które były w przeszło

Komunikat dla mieszkańców ul. Konopnickiej oraz ul. 25 stycznia

Szanowni Mieszkańcy ul. Konopnickiej (od Moreny do ul. Orzeszkowej) oraz ul. 25 stycznia! W związku z uzyskaną informacją, odnośnie zmiany organizacji ruchu na w/w ulicach, planuje w przyszłym tygodniu zorganizować dyżur dla mieszkańców, celem przedstawienia koncepcji Urzędu ( po ustaleniach w Starostwie Powiatowym). Zmiana organizacji ruchu w dość istotny sposób zmieni funkcjonowanie ulicy Konopnickiej (na odcinku od Moreny do ul. Orzeszkowej). Warto zapoznać się z tą konc epcją, przed jej zatwierdzeniem! Po ustaleniu oficjalnego terminu, poinformuję osobiście lub poprzez ulotki o terminie spotkania. Dominik Michalak Radny Rady Miejskiej AKTUALIZACJA : Po złożonym piśmie do Burmistrza, przedstawiciel mieszkańców otrzymał odpowiedź: PEŁNA ODPOWIEDŹ OD BURMISTRZA TUTAJ <------------------------

Budżet Obywatelski - głosowanie

Obraz
o 29 września można oddać głos na jeden z trzech zgłoszonych projektów, przez MIESZKAŃCÓW,  ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017. Swój głos można oddać również elektronicznie pod adresem: (kliknij poniżej) - GŁOSOWANIE ON LINE - Jeśli chcesz zachować tradycyjną formę głosowania, karty są dostępne w BOI Urzędu Miejskiego oraz Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Dworcowej. KAŻDY MIESZKANIEC MA JEDEN GŁOS! Zgłoszone projekty:

Remonty chodników

Obraz
Rozpoczął się długo oczekiwany remont chodnika, który stanowi dojście do przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" (dojście od ulicy Budzyńskiej). W najbliższych dniach rozpocznie się również remont (chodnika) na ulicy Kołłątaja (od ulicy Budzyńskiej). Remont chodnika na ulicy Kołłątaja będzie podzielony na dwa etapy (chodnik od ulicy Mickiewicza zostanie wykonany w 2018 roku). Remont nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Zarząd Osiedla nr 6 w Mosinie ! :) ... Prosimy zachować ostrożność! /foto. Irena Rybarczyk/ # Mosina Osiedle za Moreną Mosina - Budzyń, Pożegowo

Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla

Obraz
Zapraszamy mieszkańców Osiedla za Moreną, Budzyń-Pożegowo na coroczne Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla. MIEJSCE: Budynek OSIR na stadionie miejskim przy ulicy Konopnickiej 31 - pierwsze piętro salka konferencyjna  Termin: 7 września (sobota) godzina 18:00 Program zebrania: 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Osiedla 2. Omówienie kwestii wydatków planu finansowego na rok 2018 3. Sprawy bieżące Osiedla Prosimy o przekazanie informacji sąsiadom!
Obraz
Znakowanie rowerów w Mosinie Komisariat Policji w Mosinie informuje, że w ramach programu prewencyjnego „Poznański Rower – Bezpieczny Rower” w dniach:                                                      10.07. 2017  godz.  10:00- 13:00                                                     17.07  2017  godz.  10: 00- 13:00                                                     24.07. 2017  godz.  15:00- 18:00                                                     08 08. 2017  godz.  15: 00 -18:00                                                     21.08. 2017  godz.  10: 00 -13:00                                                     28.08. 2017 godz    15: 00- 18:00 na terenie Komisariatu Policji w Mosinie odbędzie się znakowanie rowerów. Warunkami do przystąpienia programu  są: * do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia * dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestnictwa w tej    czynności jej rodziców lub opiekunów

Kolejny etap zagospodarowania Glinianek

Obraz
Bardzo dobra wiadomość dla naszego Osiedla! Informujemy, że Gmina Mosina w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-202, działanie 2.4.1a " Działanie o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych" otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżki pieszo- rowerowej na Gliniankach wraz z małą infrastrukturą edukacyjną w wysokości 1 125 196,56 zł.  Całkowity koszt zadania wynosi 1 324 937,14 zł. \  /mosina.pl/ Jakie są szczegółowe założenia projektu? Projekt przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej na Gliniankach wraz z małą infrastrukturą edukacyjną (tablice) i miejscami do odpoczynku dla turystów oraz rewitalizację ścieżki pieszej Osowa Góra - Jezioro Budzyńskie wraz z zagospodarowaniem małej infrastruktury (wiaty edukacyjne, tablice, taras widokowy) w rejonie tzw.  Szwedzkich Gór.   Bardzo się cieszymy i gratulujemy pracownikom urzędu sukcesu! PS. Nasze Osiedle zyska kolej

Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli oraz sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina

Obraz
ZARZĄDZENIE NR BR.00501.74.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje: § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, zamieszkałymi na terenie osiedli w Mosinie, projektów statutów tych osiedli, które stanowią załączniki do zarządzenia: 1)      Osiedle nr 1 „Śródmieście” w Mosinie – załącznik nr 1 , 2)      Osiedle nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie – załącznik nr 2 , 3)      O

Budżet Obywatelski - wnioski do 10 lipca

Obraz
Propozycje zadań inwestycyjno-remontowych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina można składać  do 10 lipca 2017r.   Jest zatem nieco więcej czasu na zastanowienie się nad pomysłami, które można zrealizować w Sołectwie lub na Osiedlu. Zapraszamy do działania i czekamy na Państwa wnioski.   Więcej szczegółów TUTAJ    Składasz wniosek do BOGM na terenie naszego Osiedla? daj znać! razem możemy więcej :-)  kontakt: Dominik

Akcja LATO 2017!

Obraz
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć, organizowanych przez MOK oraz OSIR, w ramach " Akcji LATO " OFERTA ZAJĘĆ TUTAJ

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.  KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO  1. zapis nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. t

Park na Budzyniu - zbieramy informacje

Prosimy o kontakt osoby, które są w posiadaniu starych fotografii lub innych informacji, które pozwolą na odtworzenie pierwotnego stanu Parku na Budzyniu. Obecnie trwają ustalenia odnośnie koncepcji rewitalizacji Parku. Kontakt: informator@mosina.pl lub proszę o kontakt z redakcją bloga.

Zgłoś swój projekt

Obraz
Halo! Halo! mieszkańcy :-)         rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Od dzisiaj możecie zgłaszać zadania do zrealizowania na terenie naszego Osiedla. Do dyspozycji mamy kwotę 38.400 PLN.    Jakieś pomysły? :)       Zachęcamy!  Więcej szczegółów TUTAJ (kliknij)

Jak dobrze mieć sąsiada!

Obraz
Jak dobrze mieć sąsiada!   4 czerwca mieszkańcy Osiedla za Moreną (Budzyń, Pożegowo) świętowali na całego! przepyszne ciasta, rozmowa, zabawy i animacje to tylko część programu Dnia Sąsiada, który ...tak na prawdę nie miał scenariusza. Wśród licznych atrakcji nie mogło zabraknąć historii naszego Osiedla, którą przygotowała Pani Ania. Przez kilka tygodni skrupulatnie zbieraliśmy fotografie naszego Osiedla i tak powstała mini wystawa.   Bardzo dziękujemy wszystkim naszym sąsiadom za pomoc w organizacji tego wydarzenia! W szczególności Pani T.B Przybysławskiej za wspaniałą prezentację swojego hobby oraz mieszkańcom: Pani Romie, Pani Eli, Pani Marcie, Pani Krystynie, Pani Monice oraz Pani Karolinie za przygotowanie poczęstunku.   Specjalne podziękowania dla Pani Ani za pyszne przetwory własnej produkcji.   Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego że Dzień Sąsiada i Dziecka był wyjątkowy.   Do zobaczenia za rok.. mamy nadzieję, że uda nam się

Konsultacje społeczne

Obraz
Do dnia 19.06.2017 r. prowadzone są konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027. Z pełnym dokumentem można zapoznać się TUTAJ (kliknij) Punkt konsultacyjny będzie działał w Gminnym Centrum Informacji w godzinach od 7.30-15.30 w dniach 29 maja, 1 czerwca, 7 czerwca oraz w dniu 3 czerwca podczas Festynu Organizacji Pozarządowych na terenie na boiska Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1 w godzinach od 14.00 - 18.00. Formularz uwag do Programu TUTAJ Zapraszam! ***** Jakie działania zostały ujęte w dokumencie? 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej; 2. Adaptacja budynku przy ul. Wawrzyniaka „Kogucika” na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne; 3. Adaptacja pałacu Budzyń na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne, administracyjne wraz z rewaloryzacją Parku Budzyń i budową przystani kajakowej; 4. Zagospoda

Święto Sąsiadów Osiedla za Moreną

Obraz
Zapraszamy serdecznie 4 czerwca (niedziela) od godziny 14:30  do 18:00 na piknik mieszkańców Osiedla pt. Święto Sąsiadów! /plac zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich/ W tym roku pragniemy włączyć w świętowanie wszystkich mieszkańców.  Jeśli mają Państwo niezwykłą pasję, posiadają Państwo stare fotografie osiedla lub po prostu chcą wypić kawę z sąsiadami serdecznie zapraszamy! Gry i animacje dla dzieci i dorosłych :) PS. Im więcej słodkości tym lepiej! Jeśli chcesz zabierz ze sobą coś słodkiego :-) no i koniecznie... poinformuj i zabierz ze sobą sąsiada! poznajmy się wszyscy - razem lepiej. Żyjemy dziś w dość paradoksalnej epoce. Czasami łatwiej jest skontaktować się z kimś na drugim końcu świata niż powiedzieć "dzień dobry" swojemu sąsiadowi. Stawmy czoło samotności, zamknięciu, indywidualizmowi panującemu w naszych miastach. Europejski dzień sąsiadów jest spotkaniem, które sprzyja nawiązaniu więzi społecznych i kontaktów międzyludzkich. M

Z historią w tle...

Obraz
Zachęcamy do przesyłania lub informowania o posiadanych starych zdjęciach naszego Osiedla :) Zarząd Osiedla chce udokumentować historię naszego Osiedla podczas DNIA SĄSIADA :) e mail: osiedle6mosina@interia.pl

Wspólne sprzątanie Glinianek

Obraz
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję sprzątania Mosińskich Glinianek. Spotykamy się na plaży :-) 13 maja (sobota) g. 10:00 Więcej info na plakacie. Do zobaczenia!

Majówka...

Obraz

Radosnych Świąt!

Obraz
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo radości, miłości, życzliwości oraz wielu wspaniałych chwil w gronie najbliższych. Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną

Sukces naszej Mieszkanki

Obraz
Miło nam poinformować że mieszkanka naszego Osiedla Za Moreną Pani Ewa Kołda napisała I wydała dwie książki. Jedną z nich polecamy młodzieży a drugą dorosłym - kryminał. Więcej o książkach znajdą Państwo TUTAJ Gratulacje! Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną