Posty

Wyświetlanie postów z 2021

🚲Spotkanie w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej - cz. II

Obraz
  Ponad rok temu spotkaliśmy się by porozmawiać o rozwoju infrastruktury rowerowej w Gminie Mosina. Podczas posiedzenia komisji dyskutowaliśmy jak rozwiązać kompleksowo problem. Został złożony wniosek o opracowanie dokumentu dot. rozwoju infrastruktury rowerowej - i taki po wielu miesiącach powstał (KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ Z OPRACOWANIEM) Tym razem Burmistrz organizuje w tej sprawie spotkanie w dniu 3 grudnia o g. 16:00 w formie zdalnej na platformie ZOOM.  Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany udziałem w spotkaniu, proszę o wiadomość/komentarz z podaniem adresu e-mail

Komitet Rewitalizacji - propozycja planu pracy

Obraz
Od października pełnię społeczną funkcję przewodniczącego komitetu Rewitalizacji Gminy Mosina.  Komitet to ciało opiniodawczo-doradcze samorządu Gminy Mosina powstałe na podstawie ustawy o rewitalizacji oraz funkcjonujące na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej. Członkami komitetu są przedstawiciele poszczególnych grup społecznych tj. przedsiębiorców, mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, jednostek samorządu terytorialnego itd.  Chciałbym żeby komitet działał aktywnie, inicjował różne tematy ważne dla mieszkańców. Poddaję pod konsultacje propozycję planu pracy na rok 2022 -  proszę o Państwa uwagi i wskazówki! Listopad 2021 Analiza sytuacji budynku KOKOTKA – analiza opracowywanych dokumentów Posiedzenie wspólne z radnymi Rady Miejskiej / KROSNO ŚWIETLICA  _________________________________________________ Grudzień 2021 / styczeń 2022 Polityka Mieszkaniowa – analiza zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina oraz działania

Burmistrz uchyla się od decyzji w sprawie remontu przejścia podziemnego na ul. Sowinieckiej

Obraz
  Mieszkańcy od wielu lat postulują o przywrócenie możliwości korzystania z przejścia podziemnego pod torami w ciągu ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał ponownie decyzję w której wskazuje, że to Gmina Mosina jest zobowiązana do przeprowadzenia remontu przejścia podziemnego. W treści dokumentu WWINB podaje szereg argumentów, z którymi niestety nie zgadza się Burmistrz Przemysław Mieloch, który skorzystał z prawa odwołania się od decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie 8 listopada, radni Rady Miejskiej przyjęli oświadczenie w którym wskazują zasadność przyjęcia zadania remontu przejścia podziemnego w nawiązaniu do wydanej decyzji WWINB. Burmistrz po wydaniu tego oświadczenia zobowiązał się ustnie do wycofania złożonego odwołania, tak by umożliwić remont obiektu. Niestety z informacji uzyskanej z Urzędu Miejskiego, taka decyzja (stan na dzień 29 XI) nadal oficjalnie nie zapadła. Poz

ℹ️Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina

Obraz
  📍Urząd Miejski ogłosił długo oczekiwany przetarg na budowę/rozbudowę oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ◾#Daszewice ul. Dolna, Jesienna  ◾#Borkowice ul. Bajkowa  ◾#Rogalinek u. Fiedlera  ◾#Mosina ul. Strzelecka (okolice nr 81) ◾#Krosno ul. Tylna, Wiosenna  ◾#Mosina ul. Strzelecka ( teren mikroparku porośniętego lebiodą) 👉Wszystkie nowe punkty będą wykonane z oprawami typu LED. 👉Wybrany podmiot(y) będzie miał 3 miesiące na realizację zadania (z wyjątkiem zadania nr 1 w Daszewicach, gdzie termin wykonania będzie 4 miesięczny).  ❗Wyniki przetargu zostaną opublikowane 27 października.  Szczegóły przetargu -> https://platformazakupowa.pl/transakcja/520043

Ulica Orzeszkowej - dlaczego nie jest w pełni wyremontowana?

Obraz
 ℹ️ Wielu  mieszkańców zwraca się do mnie z zapytaniem dlaczego nie wyremontowano nawierzchni ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. 👉Jak ustaliłem w Urzędzie Miejskim jest to związane z koniecznością wybudowania na tym fragmencie kanalizacji deszczowej przez Gminę oraz podmiot prywatny (sieć handlowa Dino).  ◾Niestety nie udało się zsynchronizować projektów tj. wymiany wodociągu z planowaną deszczówką........... 🤷 aktualnie opracowywane są niezbędne dokumenty techniczne.◾ Po opracowaniu dokumentacji, UM zleci realizację zadania wraz z remontem brakującego odcinka.  Kiedy? Trudno powiedzieć..... 🤷 Od dobrych 5 lat, podczas zebrań osiedlowych, mówimy o tym problemie, ale jak widać to zbyt krótki czas. ___________ #Mosina Osiedle za Moreną Mosina - Budzyń, Pożegowo

Mobilny Punkt Spisowy na terenie Osiedla za Moreną

Obraz
ℹ️Jeśli ktoś ma problem z dokonaniem spisu - bardzo proszę o przekazanie informacji, że 5 września (niedziela) będzie można dokonać spisu podczas Wyborów Przewodniczącego I Zarządu Osiedla nr 6 za Moreną w godzinach 10:00- 18:00. 👉Gdzie? - Przedszkole nr 2 Wesołe Skrzaty przy ulicy Budzyńskiej  Pamiętajmy, że spis jest obowiązkowy!

Utrudnienia w ruchu

Obraz
  Utrudnienia w ruchu W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową w Mosinie sieci wodociągowej, w terminie od 31.07 - 06.08.2021 roku będą występowały utrudnienia na ul. Orzeszkowej oraz ul. Powstańców Wielkopolskich. https://www.mosina.pl/komunikaty/utrudnienia-w-ruchu-19

Kanał Mosiński oznaczony znakiem f4

Obraz
Kolejny znak "f-4" na miejscu (most przy ulicy Mostowej) :) wniosek złożony w 2019 roku - realizacja 2021. Mała sprawa ale cieszy :) ______________ #Mosina 🤍💛❤️

Raport o stanie Gminy za rok 2020

Obraz
  Raport o stanie Gminy za rok 2020   - sesja absolutoryjna Burmistrza 28 czerwca o godzinie 18:00 Od kilku lat istnieje obowiązek publikowania przez samorząd rocznych raportów odnoszących się  do obecnej sytuacji poszczególnych Gmin. Nad opracowanym raportem obywa się również debata z mieszkańcami ,   która kończy się udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza. Mieszkaniec zainteresowany udziałem w debacie musi wypełnić kartę zgłoszeniową i zebrać podpisy 50 mieszkańców Gminy Mosina. Zgłoszenia należy przesłać do 25 czerwca br. Tak wiem - 5 0 podpisów to dużo i po co te podpisy?  takie są niestety zapisy w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym....... Link do formularza zgłoszeniowego ->   https://www.mosina.pl/.../3_zgloszenie_mieszkanca.docx Pełna wersja Raportu o Stanie Gminy Mosina za rok 2020 ->  https://www.mosina.pl/.../uploads/20210530_mosina_pdf_v3.pdf S krócona wersja raportu w formie strony interentowej  ->> https://mosina-2020.curulis.pl/ --

Budowa wodociągu - ul. Powstańców Wielkopolskich

Obraz
Uwaga ⚠️- utrudnienia w Mosinie na ul. Powstańców Wielkopolskich Wykonawca KANWOD informuje o możliwych utrudnieniach w trakcie budowy przyłączy wodociągowych na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie: 👉Utrudnienia dla mieszkańców: zamknięcie chodnika, ul. Powstańców Wlkp nr posesji od 1-25, w terminie od 12-18.06.2021r. Dla pieszych- zamknięcie chodnika z możliwościa przejścia na chodnik po drugiej stronie jezdni,ul. Powstańców Wlkp nr posesji od 1-25, w terminie od 12-18.06.2021r.

Boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie - przetarg na prace budowlane 🚧

Obraz
Urząd Miejski w Mosinie ogłosił przetarg na roboty budowlane polegające na budowie boiska lekkoateltycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.🏆 👉 Inwestycja ma obejmować budowę: 🔹bieżni okólnej z 4 torami o długości 150m  🔸bieżni prostej z 4 torami o długośći 79m (w tym bieżnia do skoku w dal) 🔹rzutni do pchnięcia kulą  🔸odwodnienia terenu  👉Projekt musi zostać zrealizowany do 25 listopada 2021r. Szczegóły wraz z dokumentacją odnajdą Państwo tutaj⬇️ https://platformazakupowa.pl/transakcja/468910 🔍Bardzo się cieszę, że zaczynamy realizować budowy przyczyniające się do rozwoju jednej z najstarszych dyscyplin sportu, która rozwija nasze dzieci i młodzież wszechstronnie 👉 W zeszłym roku we wrześniu zorganizowałem spotkanie robocze w sprawie rozwoju infrastruktury sportowej, podczas której omawialiśmy możliwe warianty działania. Dzięki przygotowanemu projektowi przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 można było zgłosić inicjatywę do programu prowadzonego przez Ma

Przebudowa wodociągu - ul. Powstańców Wielkopolskich

Obraz
Uwaga ⚠️ W terminie 7-11 czerwca na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie przy posesjach od nr 1 do 10 wystąpią utrudnienia w ruchu. W chodniku będzie budowana sieć wodociągowa, w związku z czym zostanie on zdemontowany, wykonany wykop wraz z wszystkimi robotami montażowymi, a następnie odtworzenie chodnika do stanu pierwotnego. Zadanie realizowane na zlecenie Aquanet S.A. Prosimy o zachowanie ostrożności. Wykonawca zadania zapewnia dostęp do posesji.

Projekt budowy ronda ul. Mocka/ ul. Szosa Poznańska

Obraz
ℹ️ Opracowanie dokumentacji budowy ronda ul. Mocka / ul. Szosa Poznańska z dodatkowym wsparciem województwa wielkopolskiego 👉 Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni podjęli uchwałę o  powierzeniu zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mosina - polegającego na zaprojektowaniu ronda w ciągu dróg wojewódzkich 430/431. Jest to konsekwencja ustaleń Burmistrza, który zadeklarował przejęcie zadania projektowania w celu "przyspieszenia" prac. W międzyczasie WZDW zleciło zaprojektowanie odcinka DW 431 - od mostu w Rogalinku do..... miejsca gdzie ma zostać zaprojektowane rondo. Projekt przebudowy odcinka DW 431 jest w trakcie prac - projekt budowy ronda jest tylko po wstępnym rozpoznaniu cen. 👉 Radni Sejmiku podjęli również decyzję o przekazaniu środków w kwocie  50.000 PLN na opracowanie dokumentacji projektowej ronda. W tym miejscu dziękuję za WIELKIE zaangażowanie w tym temacie radnej Jolancie Szymczak za jej współpracę z radnym sejmi

Policja ostrzega przed oszustami!

Obraz
  DRODZY SENIORZY! Ludzie tacy jak Wy wychowani w przeświadczeniu, że trzeba nieść pomoc potrzebującym często padają ofiarą oszustów – osób bezwzględnych, przestępców. Oszuści chcąc wykorzystać Waszą dobroć, podszywają się pod różne osoby. Mogą udawać Waszych najbliższych, którzy szybko potrzebują pieniędzy, żeby nie iść do więzienia gdyż spowodowali wypadek, w którym ktoś ucierpiał. Podszywają się pod funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Śledczego udając, że chcą uchronić wasze pieniądze bo ktoś właśnie włamuje się na Wasze konto bankowe. W dzisiejszych czasach mogą oni podszywać się pod osoby dokonujące dezynfekcji w związku z koronawirusem, w celu dostania się do mieszkania i kradzieży wartościowych rzeczy. Inne sposoby jakie wykorzystują oszuści to udawanie pracowników Poczty Polskiej bądź innych instytucji podając różne powody, z których jednak każdy sprowadza się do wyłudzenia pieniędzy. W rzeczywistości wszystkie te historie są fikcją. Mają na celu doprowadzić Was do wyda

Ulica Niepodległości, Powstańców Wielkopolskich oraz Orzeszkowej - rozpoczęcie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami

Obraz
 U lica Niepodległości, Powstańców Wielkopolskich oraz Orzeszkowej - rozpoczęcie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami od 7 czerwca Wykonawcą przebudowy wodociągu będzie firma KANW OD z Goliny. Koszt inwestycji po przeprowadzonym przetargu wyniesie 1 789 645,73 PLN brutto. Inwestycja ma zakończyć się w 16 miesięcy od podpisania umowy tj. najpóźniej do lipca 2022 roku. Firma wykonująca prace będzie zobowiązania do zapewnienia mieszkańcom dostępu do nieruchomości w tym m.in. wjazdu na posesję oraz zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów od właścicieli posesji .

Na ulicy Wiejskiej obowiązuje ruch jednokierunkowy - przypomnienie

Obraz
  Przypominamy, że na ulicy Wiejskiej w Mosinie obowiązuje częściowy ruch jednokierunkowy ( z góry na dół) oraz strefa zamieszkania, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). W strefie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz postój pojazdu jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. W ostatnich dniach udało się zaktualizować stan faktyczny na mapach google, które wskazują już prawidłowo kierunek jazdy na tej ulicy.

Ankieta dla Organizacji Pozarządowych

Obraz
 ➡️Urząd Miejski w Mosinie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji działających na terenie Gminy Mosina. ⬇️ Link do ankiety : KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

Światłowód nie dla wszystkich....

Obraz
  Jak mogą Państwo zauważyć na ulicach Gminy Mosina od kilkunastu miesięcy budowana jest sieć światłowodu realizowana przez spółkę INEA. Inwestycja jest związana z Projektem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC2) współfinansowanego przez środki UE. Niestety do projektu nie zostały zakwalifikowane wszystkie ulice z terenu Gminy Mosina. Incydentalnie do sieci przyłączana jest tylko część ulicy. W związku z licznymi pytaniami zwróciłem się do firmy Fiberhost (spółka INEA) z zapytaniem o możliwości i warunki podłączenia pozostałych adresów. Niestety spółka przekazała informację, że nie planuje podejmować "(...) żadnych dodatkowych, nadprogramowych inwestycji." Jednocześnie przedstawiciele inwestora zapewniają, że "(...) Ten stan rzeczy może się zmienić, w ramach kolejnych inwestycji (zapewne w ramach kolejnych edycji konkursu POPC) dotyczących województwa Wielkopolskiego. (...) Być może kolejny projekt - Polska Operacyjna Polska Cyfrowa 4 będzie zakładał budowę infrastruktury ś