Posty

Wyświetlanie postów z 2022

Gmina Mosina z planem finansowym na rok 2023

Obraz
  Budżet Gminy Mosina na rok 2023 uchwalony! Podczas wczorajszej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Mosina na rok 2023. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie 17 głosów za 0 przeciw 0 wstrzymujących się. To wskazuje na jedno - ścisła współpraca pomiędzy organami jest niezbędna w niestabilnych czasach. Niepewność funkcjonowania w wielu obszarach, zmusza nas do większej ostrożności. Jednak dzięki wypracowanemu budżetowi uda nam się rozpocząć inwestycje, których oczekują mieszkańcy. Jedną z najważniejszych jest m.in. sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku . Przygotowanie budżetu to bardzo trudna ale myślę, że satysfakcjonująca praca. Za wysiłek włożony w przygotowanie budżetu dziękuję: urzędnikom, w szczególności referatowi księgowości wraz z Panią Skarbnik, radnym, w szczególności Komisji Finansów i Budżetu z jej Przewodniczącą Wiesławą Manią A jak budżet wygląda w liczbach? . Planowane dochody Gminy: 187.077.607,75 zł, z tego: - d

Sesja budżetowa 2023

Obraz
  Jutro o godzinie 16:00 rozpoczynamy 79. sesję Rady Miejskiej w Mosinie. Będzie to niezwykle ważna sesja. Podczas obrad Rada Miejska uchwali budżet Gminy Mosina na rok 2023. Prace Rady Miejskiej związane z budżetem trwały (formalnie) od 15 listopada br. Zgodnie z procedurą przyjmowania budżetu, radni analizowali oraz formułowali ostateczne wnioski podczas posiedzenia komisji Budżetu i Finansów. Poprawek, które zostaną poddane głosowaniu jest ponad 100. Zachęcam do śledzenia posiedzenia sesji na żywo lub on-line poprzez portal www.mosina.esesja.pl Odnajdą Państwo tam nie tylko transmisję na żywo, ale i materiały sesyjne. Do zobaczenia jutro ! #Mosi na

104. Rocznica Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Obraz
  Jutro będziemy obchodzić 104. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W samo południe  delegacja mosińskiego samorządu złoży kwiaty i znicz pod tablicą ku pamięci Piotra Mocka - Powstańca Wielkopolskiego (ul. Piotra Mocka / Rzeczpospolitej Mosińskiej). W dalszej części dnia ↘️ O Godz 17.30.  - uroczystość patriotyczna przed tablicą poświęconą powstańcom wielkopolskim pochowanym na cmentarzu parafialnym w Mosinie. O Godz. 17.50 – pieśni patriotyczne w wykonaniu Mosińskiego Chóru Kościelnego pw. św. Cecylii w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie O Godz. 18.00 – Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich

Podsumowanie budowy mostu w Rogalinku

Obraz
  W piątek 9 grudnia, na zaproszenie dyrektora WZDW Pana Pawła Katarzyńskiego, miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym budowę mostu w Rogalinku. Inwestycja, która kosztowała samorząd województwa ponad 61 mln złotych będzie służyć mieszkańcom kolejne sto lat. Niezwykle cennym doświadczeniem spotkania była obecność Pana Eugeniusza - mieszkańca Rogalinka i ostatniego żyjącego budowniczego starej przeprawy...... Zdaje sobie sprawę, że wśród mieszkańców krążą różne opinie na temat wybudowanego mostu - np. w zakresie braku doświetleń przejść itp. - jedno jednak jest bezsprzeczne - po wielu latach mieszkańcy Rogalinka mogą BEZ OBAW przeprawić się na drugą stronę Warty w kierunku np. Puszczykówka na stację PKP. To pierwszy etap łączenia tej strony gminy z miastem, oby kluczowy odcinek w stronę Mosiny powstał jak najszybciej (jest w końcowej fazie projektu). Zdjęcie: WZDW

Wesołych Świąt

Obraz
  Niech nadchodzące Święta będą dla nas okazją do spotkania z bliskimi i spędzenia czasu wypełnionego miłością, radością bez zmartwień i trosk które spotykają nas każdego dnia... Wesołych Świąt! ------------------ Dominik Michalak Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Będę kandydować w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina

Obraz
  Szanowni Mieszkańcy W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy rejestracji komitetu wyborczego o mało oryginalnym brzmieniu - Komitet Wyborczy Wyborców Dominika Michalaka.  Będę starać się o Państwa poparcie w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina, które odbędą się 5 lutego 2023 r. Do 11 stycznia 2023 r. muszę przekazać 1500 podpisów poparcia mieszkańców Gminy Mosina. Z kampanią ruszymy wkrótce  Proszę o wsparcie  #Mosina foto M. Sobczak

Dyskusja publiczna nad MPZP - 10 października

Obraz
 UWAGA MIESZKAŃCY podaje do informacji termin dyskusji publicznej nad wyłożonym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. Dyskusja odbędzie się 10 października (JUTRO!) w dwóch terminach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część I (północna); - godzina 16:00 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). - godzina 15:00 miejsce dyskusji: Sala kolumnowa w Mosińskim Ośrodku Kultury (ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina). udział OTWARTY dla wszystkich zainteresowanych Informacja, którą prezentuje nie ukazała się na portalu www.mosina.pl tylko Biuletynie Informacji Publicznej bip.mosina.pl → Urząd Miejski → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejsco

Radosnych świąt Wielkiej Nocy!

Obraz
 

Dyskusja nad projektem "Studium (...) "

Obraz
 INFORMACJA odnośnie  możliwości  wzięcia  udziału  w  dyskusji  publicznej na  platformie  ZOOM 10  marca  2022  r.  (czwartek)  o  godzinie  17:00 Temat:  Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  rozwiązaniami  w  projekcie  Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Mosina. 👉Link  do  spotkania: https://zoom.us/j/97596110286?pwd=Rmt6NGNjZ3l5Tk1sbFZyY2M3dmFiQT09  Zdalna  dyskusja  publiczna  będzie  nagrywana  w  celu  zapewnienia  prawidłowości  przeprowadzenia  procedury  planistycznej,  zapewnienia  rzetelności  w  sporządzaniu  protokołów  z  dyskusji  publicznych  oraz  zapewnienia  sprawnego,  niczym  nie zakłóconego  przebiegu  dyskusji.  Wzięcie  udziału  w  dyskusji  jest  jednoznaczne z  wyrażeniem  zgodny  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  tym  głosu  i  wizerunku. W  przypadku  zainteresowania  przekraczającego  uwarunkowania  licencyjne kolejne  osoby  będą  wpuszczane  sukcesywnie,  w  miarę  opuszczania  dyskusji  przez uczestników

Zmiany w Radzie Miejskiej

Obraz
Zmiany w Radzie Miejskiej W związku z powstałym wakatem na stanowisku Przewodniczącego, Rada musiała przeprowadzić głosowanie tajne w sprawie powołania nowego Przewodniczącego. Radny Roman Kolankiewicz zgłosił moją kandydaturę, którą przyjąłem. W wyniku głosowania 15 głosami ZA przy 1 przeciw oraz 2 wstrzymujących się, zostałem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie! W związku z wyborem mojej osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej, złożyłem rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku głosowania tajnego, moje miejsce zajął Marcin Ługawiak, z którym od teraz będę współpracować organizując pracę Rady Miejskiej.   Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Kaptur  Podczas posiedzenia  Rady Miejskiej, złożyliśmy Pani Przewodniczącej Małgorzacie Kaptur podziękowania za współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju mosińskiego samorządu. Pani Małgorzata Kaptur była radną przez 12 lat, a od 8 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Smutny wtorek 25 stycznia roku 2022.....

Obraz
 pro memoria.... Mroźny czwartek 25 stycznia roku 1945.........  „(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony z 14 mieszkańców (Polaków).  Na pierwszym posiedzeniu komitet przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZYKA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna się proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują się przy odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia (…)” Pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej [*] 🕯🕯🕯 _______________ Kilka słów o ..... * ⚪Śp.. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966). Był pierwszym po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny.  Przed wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajow

remont DW 430 za ponad 3 miliony złotych

Obraz
  Do trzech razy sztuka czyli remont DW 430 za ponad 3 miliony złotych Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił po raz 3 przetarg na remont ponad 800 m odcinka ul. Szosa Poznańska (od granicy miasta do okolic ulicy Nizinnej) Zakres remontu: modernizację i wykonanie nowych nasypów wraz z murem oporowym /umocnienie skarp modernizację istniejących chodników (wraz z wjazdami na posesje) oraz zatok autobusowych miejscowe poszerzenie jezdni, wymiana nawierzchni asfaltowej, barier energochłonnych oraz oznakowania itp. Termin wykonania: 5 miesięcy od podpisania umowy WZDW chce przeznaczyć na remont: 3 090 858,28 PLN W przetargu wpłynęły 3 oferty COLAS Polska Sp. z o.o 3 119 636,65 zł STRABAG Sp. z o.o 3 221 829,34 zł Eurovia Polska S.A. 3 151 708,13 zł Jak widać oferty przekraczają zakładany budżet. Za kilka tygodni przekonamy się czy WZDW zdecyduje się na zwiększenie budżetu i udzielenie zamówienia najkorzystniej cenowo firmie. Jakby nie było - czeka nas ciężkie 5 miesięcy na jedynej
Obraz
  Dziękuję! Przez blisko 3 lata miałem przyjemność bezpośrednio współpracować z Panią Przewodniczącą Małgorzatą Kaptur jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie. Z wielką przykrością przyjąłem informację, że Pani Małgorzata Kaptur z dniem 31 grudnia 2021 r. zrzekła się mandatu radnej Rady Miejskiej w Mosinie. Chciałbym w tym miejscu publicznie podziękować Pani Przewodniczącej za wspólną pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny, a w szczególności za to że mogłem przy Pani rozwijać swoją pasję czyli samorząd. Pani wielkie zaangażowanie w organizację pracy Rady Miejskiej oraz w sprawy naszego samorządu zasługuje na wyrazy największego szacunku! Dziękuję jeszcze raz za wszystko i życzę wszelkiej pomyślności! __________________________________________________________________ Dominik Michalak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej