O mnie
Dominik Paweł Michalak
Burmistrz Gminy Mosina (od 10.02 2023 r.)

mam 33 lata, od urodzenia jestem mieszkańcem Mosiny.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Polityka Społeczna specjalizacja Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Biznes Międzynarodowy.

Od ponad 10. lat aktywnie uczestniczę w samorządowym życiu naszej Gminy. W 2012 roku zostałem członkiem Zarządu Osiedla nr 6 za Moreną. Moja społeczna praca została doceniona i od 2014 do 2023 roku reprezentowałem mieszkańców w Radzie Miejskiej w Mosinie. 

W kadencji 2014-2018 byłem Przewodniczącym komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej. W obecnej kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a od lutego 2022 roku powierzono mi obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej. Razem z Biurem Rady odpowiadałem za organizację pracy Rady, reprezentując Radę Miejską na zewnątrz. Na forum samorządu aktywnie działałem w komisji Budżetu i Finansów oraz komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego. W 2019 roku zostałem współzałożycielem i wiceprzewodniczącym klubu radnych Rady Miejskiej w Mosinie „Odnowa”. Od 2018 roku byłem również członkiem społecznego komitetu mieszkańców do spraw rewitalizacji Gminy Mosina, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącego. 

Oprócz działalności samorządowej aktywnie wspieram inicjatywy i działania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Wiem, jak ważny jest przepływ informacji, dlatego już w roku 2010 uruchomiłem w mediach społecznościowych (Facebook) profil Gmina Mosina - aktualności, dyskusje skupiający obecnie ponad 11.000 mieszkańców, a od 2015 roku prowadzę profil Dominik Michalak -  mikroblog samorządowca, gdzie na bieżąco mam z Wami kontakt.

Moje zainteresowania koncentrują się wokół rozwoju samorządu oraz sportu. Jestem wiernym kibicem zespołu KKS Lech Poznań oraz naszego lokalnego klubu z ponad 100. letnią tradycją - KS 1920 Mosina. W obszarze samorządowym interesują mnie kwestie związane z rozwojem miast i wdrażaniem nowych technologii usprawniających procesy zarządzania.

Chcę, by Gmina Mosina rozwijała się z myślą o przyszłości naszych rodzin i kolejnych pokoleń mosiniaków. Przez ostatnie lata udało mi się wypracować platformę  porozumienia ponad podziałami w Radzie Miejskiej dlatego jestem przekonany, że wspólnie będziemy służyć w jak najlepszym interesie mieszkańców Gminy Mosina.

Przed nami ogrom pracy i zmian na lepsze, z Waszym wsparciem z pewnością tego dokonamy.


Stronę prowadzę osobiście - zachęcam do kontaktu przez facebooka

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Będę kandydować w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina

Gmina Mosina z planem finansowym na rok 2023

Przedterminowe wybory już w niedzielę!