Posty

MPZP Mosina - jezioro budzyńskie

Obraz
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie . Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1)          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13

Postulat I - dialog z mieszkańcami oraz wzmocnienie współpracy samorządowej

Obraz
  Niezwykle ważnym punktem mojego programu jest dialog z mieszkańcami oraz wzmocnienie współpracy samorządowej - zachęcam do komentowania i zadawania pytań

Nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji

Obraz
Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: - mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia Termin naboru: 2 stycznia – 28 lutego 2023 roku więcej informacji: https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Obraz
Wykaz Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2023 r. (stan od 01.01.2023 r.) UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY tel. 61/8410-797, kom. 572 157 488, e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl W naszej Gminie punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego ul. Dworcowa 3  Dyżury pełnione są w następujące dni: Poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00 Wtorek: w godz. od 11.00 do 15.00 Środa, czwartek, piątek:   w godz. od 9.00 do 13.00 Wykaz wszystkich punktów

Gmina Mosina z planem finansowym na rok 2023

Obraz
  Budżet Gminy Mosina na rok 2023 uchwalony! Podczas wczorajszej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Mosina na rok 2023. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie 17 głosów za 0 przeciw 0 wstrzymujących się. To wskazuje na jedno - ścisła współpraca pomiędzy organami jest niezbędna w niestabilnych czasach. Niepewność funkcjonowania w wielu obszarach, zmusza nas do większej ostrożności. Jednak dzięki wypracowanemu budżetowi uda nam się rozpocząć inwestycje, których oczekują mieszkańcy. Jedną z najważniejszych jest m.in. sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku . Przygotowanie budżetu to bardzo trudna ale myślę, że satysfakcjonująca praca. Za wysiłek włożony w przygotowanie budżetu dziękuję: urzędnikom, w szczególności referatowi księgowości wraz z Panią Skarbnik, radnym, w szczególności Komisji Finansów i Budżetu z jej Przewodniczącą Wiesławą Manią A jak budżet wygląda w liczbach? . Planowane dochody Gminy: 187.077.607,75 zł, z tego: - d

Sesja budżetowa 2023

Obraz
  Jutro o godzinie 16:00 rozpoczynamy 79. sesję Rady Miejskiej w Mosinie. Będzie to niezwykle ważna sesja. Podczas obrad Rada Miejska uchwali budżet Gminy Mosina na rok 2023. Prace Rady Miejskiej związane z budżetem trwały (formalnie) od 15 listopada br. Zgodnie z procedurą przyjmowania budżetu, radni analizowali oraz formułowali ostateczne wnioski podczas posiedzenia komisji Budżetu i Finansów. Poprawek, które zostaną poddane głosowaniu jest ponad 100. Zachęcam do śledzenia posiedzenia sesji na żywo lub on-line poprzez portal www.mosina.esesja.pl Odnajdą Państwo tam nie tylko transmisję na żywo, ale i materiały sesyjne. Do zobaczenia jutro ! #Mosi na

104. Rocznica Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Obraz
  Jutro będziemy obchodzić 104. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W samo południe  delegacja mosińskiego samorządu złoży kwiaty i znicz pod tablicą ku pamięci Piotra Mocka - Powstańca Wielkopolskiego (ul. Piotra Mocka / Rzeczpospolitej Mosińskiej). W dalszej części dnia ↘️ O Godz 17.30.  - uroczystość patriotyczna przed tablicą poświęconą powstańcom wielkopolskim pochowanym na cmentarzu parafialnym w Mosinie. O Godz. 17.50 – pieśni patriotyczne w wykonaniu Mosińskiego Chóru Kościelnego pw. św. Cecylii w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie O Godz. 18.00 – Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich

Podsumowanie budowy mostu w Rogalinku

Obraz
  W piątek 9 grudnia, na zaproszenie dyrektora WZDW Pana Pawła Katarzyńskiego, miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym budowę mostu w Rogalinku. Inwestycja, która kosztowała samorząd województwa ponad 61 mln złotych będzie służyć mieszkańcom kolejne sto lat. Niezwykle cennym doświadczeniem spotkania była obecność Pana Eugeniusza - mieszkańca Rogalinka i ostatniego żyjącego budowniczego starej przeprawy...... Zdaje sobie sprawę, że wśród mieszkańców krążą różne opinie na temat wybudowanego mostu - np. w zakresie braku doświetleń przejść itp. - jedno jednak jest bezsprzeczne - po wielu latach mieszkańcy Rogalinka mogą BEZ OBAW przeprawić się na drugą stronę Warty w kierunku np. Puszczykówka na stację PKP. To pierwszy etap łączenia tej strony gminy z miastem, oby kluczowy odcinek w stronę Mosiny powstał jak najszybciej (jest w końcowej fazie projektu). Zdjęcie: WZDW

Wesołych Świąt

Obraz
  Niech nadchodzące Święta będą dla nas okazją do spotkania z bliskimi i spędzenia czasu wypełnionego miłością, radością bez zmartwień i trosk które spotykają nas każdego dnia... Wesołych Świąt! ------------------ Dominik Michalak Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Będę kandydować w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina

Obraz
  Szanowni Mieszkańcy W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy rejestracji komitetu wyborczego o mało oryginalnym brzmieniu - Komitet Wyborczy Wyborców Dominika Michalaka.  Będę starać się o Państwa poparcie w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina, które odbędą się 5 lutego 2023 r. Do 11 stycznia 2023 r. muszę przekazać 1500 podpisów poparcia mieszkańców Gminy Mosina. Z kampanią ruszymy wkrótce  Proszę o wsparcie  #Mosina foto M. Sobczak