Program wyborczy 2023+

Szanowni Mieszkańcy

zachęcam do zapoznania się z programem wyborczym, który chcę realizować wspólnie z moim komitetem. Program zawiera pięć prostych punktów - realnych, skrojonych na miarę naszego potencjału i możliwości.
 
Współdecyduj z nami - zbudujmy sprawną administrację - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę - ruszmy z Inwestycjami -myślmy o przyszłości!

Dominik Michalak 
                                                                                                      
1. Dialog z mieszkańcami i wzmocnienie współpracy samorządowej 

współdecyduj z nami!

 
 • Konsultowanie z sołectwami i osiedlami projektów inwestycyjnych oraz dotyczących bezpieczeństwa na drogach

 • włączenie mieszkańców w tworzenie Strategii Rozwoju Gminy Mosina  2030+ oraz aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

 • zwiększenie roli sołtysów i przewodniczących osiedli w procesie decyzyjnym

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • przejrzysty proces konsultacji planów zagospodarowania przestrzennego

 • wzmocnienie partnerstw samorządowych w pozyskiwaniu wspólnie środków na inwestycje i projekty nieinwestycyjne (współpraca z gminami, powiatem, województwem)


 

2. Urząd, jednostki organizacyjne i spółki gminne

zbudujmy sprawną administrację


 • audyt otwarcia jako podstawa wprowadzanych zmian

 • rozwój usług e-administracji

 • realizacja zadań w oparciu o systemy informatyczne

 • zwiększenie dostępności i jawności informacji publicznej

 • odbudowa struktur referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 

 • usprawnienie systemu nadzoru w spółkach gminnych

 • projekt “mobilny urząd” - załatw sprawę w swoim sołectwie 

 • rzecznik osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim

 • Centrum Usług Wspólnych


3. Mienie gminne, komunikacja

zyskajmy nowoczesną infrastrukturę


 • nowe podejście do gminnego budownictwa mieszkaniowego 

 • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

 • alternatywne/odnawialne źródła energii w budynkach gminnych 

 • przygotowanie projektu budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

 • zakup nowych pojazdów dostosowanych do potrzeb lokalnych

 • audyt obecnych linii autobusowych i wprowadzenie niezbędnych zmian


 

4. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych 2023/2024

 ruszmy z inwestycjami


 1. realizacja wszystkich zadań uwzględnionych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, w tym największe zadania:

 • hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Krosinku

 • skatepark w Mosinie 

 • boisko wielofunkcyjnego przy SP Daszewice

 • boisko do siatkówki na terenie Czapur (osiedle Leśne)

 • przebudowa przedszkola wraz z budową żłobka przy ul. Topolowej w Mosinie

 • współpraca z Aquanetem w celu zwodociągowania wszystkich obszarów wiejskich

 • etapowe rozpoczęcie projektowania kanalizacji dla Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic oraz Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic i Bolesławca 

 • dokończenie projektu ronda ul. Piotra Mocka - Szosa Poznańska i rozpoczęcie projektowania obwodnicy śródmiejskiej (2024 r.) 

 • przygotowanie projektów nowych przepraw mostowych w Mosinie

 • projektowanie i budowa dróg zgodnie z przyjętym budżetem na 2023 rok


 1. planowanie inwestycji w perspektywie wieloletniej:

 • ścieżki rowerowe jako ważny element komunikacji gminnej, powołanie koordynatora rozwoju infrastruktury rowerowej

 • wdrożenie dokumentu dotyczącego kolejności budowy dróg

 • przygotowanie koncepcji projektów do 2030 roku, na które gmina będzie się starać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (programów rządowych, FEW 2021-2027, innych programów operacyjnych, programów Komisji Europejskiej) 5. Porządek, Ład Przestrzenny, Ekologia 

myślimy o przyszłości


 • przygotowanie “planu ogólnego” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan ogólny zastąpi obecne studium)

 • nowe standardy zagospodarowania i utrzymania zieleni dla sołectw i osiedli

 • zieleń i retencja jako element projektowanych ciągów komunikacyjnych

 • wsparcie mieszkańców w modernizacji domowych systemów ogrzewania (poprawa jakości powietrza)

 • mobilny punkt wsparcia w programie „Czyste Powietrze”

 • nowy Program Ochrony Środowiska 

 • program dofinansowania modernizacji zabytków

Komitet Wyborczy Wyborców Dominika Michalaka 
Komentarze

 1. Odpowiedzi
  1. Panie Dominiku, czy uwzględni pan w swoim programie wnioski, które składali mieszkańcy ul. Gałczyńskiego na spotkaniu z panem w sierpniu 2022 r. na ul. Lema ( progi spowalniające i wjazd Tirów Story od strony ul. Śremskiej kolo GS.

   Usuń
  2. będziemy działać w celu uspokojenia ruchu w tym rejonie tak samo jak w kierunku udrożnia wjazdu od strony ul. Śremskiej. Jest to o tyle ważne, że od tej strony chcemy zlokalizować nowy Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów (PSZOK przeniesiony z terenu ZUK). Ustalimy zakres prac niezbędnych do przełożenia ruchu - była mowa o "trójkącie widoczności" oraz nawierzchni. Musimy to wszystko zestawić i zaproponować rozwiązanie wraz z jasnym harmonogramem działań.

   Usuń
 2. Panie Dominiku, a co z kwestią modernizacji ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2? Od lat o to walczymy, bezskutecznie. Czy musi dojść do tragedii, żeby ktoś się zainteresował tematem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Temat wielokrotnie omawiany i niestety nie doprowadzony do końca. W trakcie wydane pieniądze na termostaty które nie zostały zamontowane, to pokazuje jaki mamy chaos decyzyjny. Dokończymy projekt techniczny i będziemy dążyć do realizacji projektu. Od razu zaznaczam, że jestem przeciwny skorzystaniu z możliwości podłączenia szkoły pod kotłownie spółdzielni lubonianka, a były takie pomysły poprzednich władz.

   Usuń
 3. Prosimy o więcej konkretów dla Zawarcia...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak zwane "zawarcie" to duży obszar od Rogalinka po Mieczewo, Daszewice i Czapury. O którą miejscowość Panu chodzi? Chętnie opiszę. W programie zawarliśmy najważniejsze punkty, nie są to wszystkie. Oczywiście musimy mieć świadomość, że to program na najbliższe kilkanaście miesięcy. Jest w nim mowa o działaniach operacyjnych, ale to podstawa do tego by ruszyć z innymi kwestiami.

   Usuń
  2. Należy się zastanowić jak to zawarcie ma wyglądać. Wiekszość mieszkańców zawarcia zameldowana w Poznaniu czy tam gdzie... A "robić" im infrsatrukturę za darmo? Pytanie czy nie lepiej z Czapur, Daszewic i Wiórka nie zrobić osobnej gminy. Kiedy poznany szcegółowy program. Bo jak na razie za dużo tu ogólników.

   Usuń
  3. Już to pisałem ale powtórzę - jestem za pełną integralnością Gminy Mosina. Moim zdaniem "zmiany granic" będą niekorzystne ale o tym dłuższa rozmowa. Pan chce otrzymać szczegółowy program - od działań bieżących po inwestycyjne na rok 2023/24. Dobrze to wypisze priorytety do których będziemy w tej krótkiej ale i dłuższej perspektywie dążyć. Proszę mi dać czas do środy bo jutro nie będę miał chwili żeby usiąść na spokojnie przy komputerze.

   Usuń
 4. Ad. Integralność Zawarcia...na początek przedłużenie niektórych połączeń z pętli na Wiorku do pętli Niwka. Pozwoli to jednym ruchem poprawić dostępność do szpitala, komunikację wewnątrz gminy oraz z Poznaniem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dobra propozycja - jeden z mieszkańców proponował przedłużenie linii nawet na pętle na Starołęce. Być może uda się podciągnąć taką linię w ramach ZTM? warto to rozważyć.

   Usuń
 5. Chodnik ul. Krosińska
  Dzień dobry. Chciałem zapytać o ul. KROSIŃSKA i budowę chodnika. Mieszkam tu od 14 lat i słyszę ciągle to samo: będzie w kolejnym budżecie.Czy naprawdę w XXI wieku jedna z głównych ulic musi być tak niebiezoieczna?Nie ukrywam że widzę w Panu potencjał i prosiłbym o zajęcie się tematem. To dla mieszkańców tej ulicy Priorytet! Chodzi o dokończenie chodnika od sklepu Pani Bożeny aż do lasku przy przejeździe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ulica Krosińska wymaga gruntownej przebudowy - w obecnym budżecie roku 2023 Rada Miejska zabezpieczyła środki na kompleksowy projekt przebudowy wraz z odwodnieniem. Czas opracowania dokumentacji projektowej to kilkanaście miesięcy. Na etapie zlecania opracowania dokumentacji rozpoznam możliwość etapowania inwestycji tak by maksymalnie przyspieszyć budowę chodnika. Projekt przebudowy zostanie wyłożony również do konsultacji dla mieszkańców poprzez Zarząd Osiedla.

   Usuń
 6. Proszę o zajęcia stanowiska odnośnie okropnego smogu w Mosinie i okolicy oraz faktu, że jesteśmy w czołówce miast w Polsce o najgorszej jakości powietrza, czy będzie Pan walczył z tą sytuację, która zatruwa nas każdego dnia i nawet latem mieszkańcy palą byle czym w piecach, żeby nagrzać sobie wodę. Uważam, że przez ostatnie lata temat ten jest głęboko zaniedbany i hasła oraz program Czyste Powietrze to zdecydowanie za mało! Władza naszej Gminy powinna zakupić drony do kontroli czym mieszkańcy palą i powinny być za to ustalone wysokie kary. Mam nadzieję, że będzie to priorytet dla nowego Burmistrza, ponieważ cóż jest cenniejsze w życiu naszym i naszych dzieci niż zdrowie a niestety przymykając oczy na ten totalny smród i smog w Mosinie jesteśmy skazani na mieszkanie w ładnej okolicy bez czystego powietrza !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się w pełni z tym co Pan/Pani napisał/a. Mamy duży problem z którym musimy się zmierzyć. Zakup drona smogowego był planowany już kilka lat wstecz - niestety bez rezultatu. Planuje zaproponować Radzie Miejskiej zakup drona (lub początkowo usługi) na najbliższy sezon grzewczy 2023/2024. Na wysokość kar nie mamy wpływu, reguluje to ustawodawca. Będziemy kontynuować gminny program wspierania wymiany źródeł ciepła, wprowadzimy również mobilną akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą możliwości skorzystania z programów wspierających wymianę w każdym sołectwie. Dodatkowo opracujemy wieloletni plan wymiany źródeł ciepła w gminnym zasobie komunalnym. To również duży problem, biorąc pod uwagę konieczność likwidacji źródeł ciepła bezklasowych oraz klasy 1 i 2.

   Usuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Będę kandydować w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina

MPZP Mosina - jezioro budzyńskie

Gmina Mosina z planem finansowym na rok 2023