V postulat - porządek, ład przestrzenny oraz ekologia

 Ostatni V postulat odnosi się do porządku, ładu przestrzennego oraz ekologii

Będziemy dążyć do:
- przygotowania “planu ogólnego” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan ogólny zastąpi obecne studium)
- opracowania nowych standardów zagospodarowania i utrzymania zieleni dla sołectw i osiedli uwzględniając zieleń i retencję jako element projektowanych ciągów komunikacyjnych
- będziemy wspierać mieszkańców w modernizacji domowych systemów ogrzewania (poprawa jakości powietrza)- uruchomimy mobilny punkt wsparcia w programie „Czyste Powietrze”
- będziemy kontynuować opracowany program dofinansowania modernizacji zabytków dla mieszkańcówKomentarze

Popularne posty z tego bloga

Będę kandydować w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina

MPZP Mosina - jezioro budzyńskie

Gmina Mosina z planem finansowym na rok 2023