Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).
- prognoza oddziaływania na środowisko http://bip.um.mosina.pl/.../wyloz.../2023-01galcz2pd-pos.pdf

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Będę kandydować w przedterminowych wyborach na Burmistrza Gminy Mosina

Gmina Mosina z planem finansowym na rok 2023

Przedterminowe wybory już w niedzielę!