Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2016

Mosina zrezygnuje z członkostwa w Międzygminnym Związku Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT? Co z wywozem śmieci?

Obraz
Mosina zrezygnuje z członkostwa w Międzygminnym Związku Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT? Co z wywozem śmieci? Na wczorajszym posiedzeniu Budżetu i Finansów - Burmistrz przedłożył radnym uchwałę o wyjściu Gminy Mosina ze związku Międzygminnego SELEKT, który obecnie zajmuje się wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki odpadowej kilkunastu gmin. Dlaczego taka decyzja? ... Obecnie trzy gminy, które należą do SELEKTU posiadają własne spółki tzw. "komunalne" tj. Mosina, Tarnowo Podgórne, Rokietnica. Dzięki nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gminy będą mogły powierzać własnym spółkom (których są właścicielami) m.in. odbieranie odpadów komunalnych bez konieczności przeprowadzania przetargu (tzw. zamówienia "in house") Co to oznacza dla mieszkańców? Według uzyskanych informacji w pierwszym roku opłaty za wywóz śmieci nie powinny ulec zmianie (choć zależy to od wielu czynników). Najważniejsze jest jednak to, że Zakład Usług Ko

Terenowe konsultacje społeczne

Obraz
W imieniu Zarządu Osiedla zapraszam na pierwsze terenowe konsultacje społeczne odnośnie Budżetu Obywatelskiego 2017. Konsultacje odbędą się  2 lipca (sobota)  w godzinach 14:30 do 15:30  przy stacji naprawy rowerów na ulicy Budzyńskiej/25 stycznia. Zapraszamy!   tutaj czekamy!

Zgłoś swój pomysł!

Obraz
Zachęcam do zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina. Nasze Osiedle ma do dyspozycji 48.350 PLN - w ramach tych środków można zgłosić np. remont chodnika, placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp. Zgłoszenie należy złożyć do 15 lipca na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.bogm.mosina.pl Jeśli mają Państwo pomysł - proszę o kontakt ze mną lub p.  Ireną Rybarczyk - dzięki temu będziemy mogli odpowiednio zagospodarować wszystkie środki po głosowaniu. We wrześniu odbędzie się głosowanie wśród mieszkańców- każdy będzie mógł oddać jeden głos na jeden projekt. Ważna w tym zakresie jest promocja tego pomysłu i zaangażowanie znajomych, sąsiadów czy innych osób.

Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla

Obraz
Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Osiedla na zebranie mieszkańców Osiedla nr 6 za Moreną, które odbędzie się 7 czerwca(wtorek) o godzinie 18:30 w budynku OsiR na stadionie, ul. Konopnickiej 31