Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2022

Smutny wtorek 25 stycznia roku 2022.....

Obraz
 pro memoria.... Mroźny czwartek 25 stycznia roku 1945.........  „(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony z 14 mieszkańców (Polaków).  Na pierwszym posiedzeniu komitet przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZYKA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna się proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują się przy odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia (…)” Pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej [*] 🕯🕯🕯 _______________ Kilka słów o ..... * ⚪Śp.. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966). Był pierwszym po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny.  Przed wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajow

remont DW 430 za ponad 3 miliony złotych

Obraz
  Do trzech razy sztuka czyli remont DW 430 za ponad 3 miliony złotych Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił po raz 3 przetarg na remont ponad 800 m odcinka ul. Szosa Poznańska (od granicy miasta do okolic ulicy Nizinnej) Zakres remontu: modernizację i wykonanie nowych nasypów wraz z murem oporowym /umocnienie skarp modernizację istniejących chodników (wraz z wjazdami na posesje) oraz zatok autobusowych miejscowe poszerzenie jezdni, wymiana nawierzchni asfaltowej, barier energochłonnych oraz oznakowania itp. Termin wykonania: 5 miesięcy od podpisania umowy WZDW chce przeznaczyć na remont: 3 090 858,28 PLN W przetargu wpłynęły 3 oferty COLAS Polska Sp. z o.o 3 119 636,65 zł STRABAG Sp. z o.o 3 221 829,34 zł Eurovia Polska S.A. 3 151 708,13 zł Jak widać oferty przekraczają zakładany budżet. Za kilka tygodni przekonamy się czy WZDW zdecyduje się na zwiększenie budżetu i udzielenie zamówienia najkorzystniej cenowo firmie. Jakby nie było - czeka nas ciężkie 5 miesięcy na jedynej
Obraz
  Dziękuję! Przez blisko 3 lata miałem przyjemność bezpośrednio współpracować z Panią Przewodniczącą Małgorzatą Kaptur jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie. Z wielką przykrością przyjąłem informację, że Pani Małgorzata Kaptur z dniem 31 grudnia 2021 r. zrzekła się mandatu radnej Rady Miejskiej w Mosinie. Chciałbym w tym miejscu publicznie podziękować Pani Przewodniczącej za wspólną pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny, a w szczególności za to że mogłem przy Pani rozwijać swoją pasję czyli samorząd. Pani wielkie zaangażowanie w organizację pracy Rady Miejskiej oraz w sprawy naszego samorządu zasługuje na wyrazy największego szacunku! Dziękuję jeszcze raz za wszystko i życzę wszelkiej pomyślności! __________________________________________________________________ Dominik Michalak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej