Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2022

Zmiany w Radzie Miejskiej

Obraz
Zmiany w Radzie Miejskiej W związku z powstałym wakatem na stanowisku Przewodniczącego, Rada musiała przeprowadzić głosowanie tajne w sprawie powołania nowego Przewodniczącego. Radny Roman Kolankiewicz zgłosił moją kandydaturę, którą przyjąłem. W wyniku głosowania 15 głosami ZA przy 1 przeciw oraz 2 wstrzymujących się, zostałem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie! W związku z wyborem mojej osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej, złożyłem rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku głosowania tajnego, moje miejsce zajął Marcin Ługawiak, z którym od teraz będę współpracować organizując pracę Rady Miejskiej.   Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Kaptur  Podczas posiedzenia  Rady Miejskiej, złożyliśmy Pani Przewodniczącej Małgorzacie Kaptur podziękowania za współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju mosińskiego samorządu. Pani Małgorzata Kaptur była radną przez 12 lat, a od 8 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej.