Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2021

Kanał Mosiński oznaczony znakiem f4

Obraz
Kolejny znak "f-4" na miejscu (most przy ulicy Mostowej) :) wniosek złożony w 2019 roku - realizacja 2021. Mała sprawa ale cieszy :) ______________ #Mosina 🤍💛❤️

Raport o stanie Gminy za rok 2020

Obraz
  Raport o stanie Gminy za rok 2020   - sesja absolutoryjna Burmistrza 28 czerwca o godzinie 18:00 Od kilku lat istnieje obowiązek publikowania przez samorząd rocznych raportów odnoszących się  do obecnej sytuacji poszczególnych Gmin. Nad opracowanym raportem obywa się również debata z mieszkańcami ,   która kończy się udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza. Mieszkaniec zainteresowany udziałem w debacie musi wypełnić kartę zgłoszeniową i zebrać podpisy 50 mieszkańców Gminy Mosina. Zgłoszenia należy przesłać do 25 czerwca br. Tak wiem - 5 0 podpisów to dużo i po co te podpisy?  takie są niestety zapisy w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym....... Link do formularza zgłoszeniowego ->   https://www.mosina.pl/.../3_zgloszenie_mieszkanca.docx Pełna wersja Raportu o Stanie Gminy Mosina za rok 2020 ->  https://www.mosina.pl/.../uploads/20210530_mosina_pdf_v3.pdf S krócona wersja raportu w formie strony interentowej  ->> https://mosina-2020.curulis.pl/ --

Budowa wodociągu - ul. Powstańców Wielkopolskich

Obraz
Uwaga ⚠️- utrudnienia w Mosinie na ul. Powstańców Wielkopolskich Wykonawca KANWOD informuje o możliwych utrudnieniach w trakcie budowy przyłączy wodociągowych na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie: 👉Utrudnienia dla mieszkańców: zamknięcie chodnika, ul. Powstańców Wlkp nr posesji od 1-25, w terminie od 12-18.06.2021r. Dla pieszych- zamknięcie chodnika z możliwościa przejścia na chodnik po drugiej stronie jezdni,ul. Powstańców Wlkp nr posesji od 1-25, w terminie od 12-18.06.2021r.

Boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie - przetarg na prace budowlane 🚧

Obraz
Urząd Miejski w Mosinie ogłosił przetarg na roboty budowlane polegające na budowie boiska lekkoateltycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.🏆 👉 Inwestycja ma obejmować budowę: 🔹bieżni okólnej z 4 torami o długości 150m  🔸bieżni prostej z 4 torami o długośći 79m (w tym bieżnia do skoku w dal) 🔹rzutni do pchnięcia kulą  🔸odwodnienia terenu  👉Projekt musi zostać zrealizowany do 25 listopada 2021r. Szczegóły wraz z dokumentacją odnajdą Państwo tutaj⬇️ https://platformazakupowa.pl/transakcja/468910 🔍Bardzo się cieszę, że zaczynamy realizować budowy przyczyniające się do rozwoju jednej z najstarszych dyscyplin sportu, która rozwija nasze dzieci i młodzież wszechstronnie 👉 W zeszłym roku we wrześniu zorganizowałem spotkanie robocze w sprawie rozwoju infrastruktury sportowej, podczas której omawialiśmy możliwe warianty działania. Dzięki przygotowanemu projektowi przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 można było zgłosić inicjatywę do programu prowadzonego przez Ma

Przebudowa wodociągu - ul. Powstańców Wielkopolskich

Obraz
Uwaga ⚠️ W terminie 7-11 czerwca na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie przy posesjach od nr 1 do 10 wystąpią utrudnienia w ruchu. W chodniku będzie budowana sieć wodociągowa, w związku z czym zostanie on zdemontowany, wykonany wykop wraz z wszystkimi robotami montażowymi, a następnie odtworzenie chodnika do stanu pierwotnego. Zadanie realizowane na zlecenie Aquanet S.A. Prosimy o zachowanie ostrożności. Wykonawca zadania zapewnia dostęp do posesji.

Projekt budowy ronda ul. Mocka/ ul. Szosa Poznańska

Obraz
ℹ️ Opracowanie dokumentacji budowy ronda ul. Mocka / ul. Szosa Poznańska z dodatkowym wsparciem województwa wielkopolskiego 👉 Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni podjęli uchwałę o  powierzeniu zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mosina - polegającego na zaprojektowaniu ronda w ciągu dróg wojewódzkich 430/431. Jest to konsekwencja ustaleń Burmistrza, który zadeklarował przejęcie zadania projektowania w celu "przyspieszenia" prac. W międzyczasie WZDW zleciło zaprojektowanie odcinka DW 431 - od mostu w Rogalinku do..... miejsca gdzie ma zostać zaprojektowane rondo. Projekt przebudowy odcinka DW 431 jest w trakcie prac - projekt budowy ronda jest tylko po wstępnym rozpoznaniu cen. 👉 Radni Sejmiku podjęli również decyzję o przekazaniu środków w kwocie  50.000 PLN na opracowanie dokumentacji projektowej ronda. W tym miejscu dziękuję za WIELKIE zaangażowanie w tym temacie radnej Jolancie Szymczak za jej współpracę z radnym sejmi