Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2017

Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli oraz sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina

Obraz
ZARZĄDZENIE NR BR.00501.74.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje: § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, zamieszkałymi na terenie osiedli w Mosinie, projektów statutów tych osiedli, które stanowią załączniki do zarządzenia: 1)      Osiedle nr 1 „Śródmieście” w Mosinie – załącznik nr 1 , 2)      Osiedle nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie – załącznik nr 2 , 3)      O

Budżet Obywatelski - wnioski do 10 lipca

Obraz
Propozycje zadań inwestycyjno-remontowych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina można składać  do 10 lipca 2017r.   Jest zatem nieco więcej czasu na zastanowienie się nad pomysłami, które można zrealizować w Sołectwie lub na Osiedlu. Zapraszamy do działania i czekamy na Państwa wnioski.   Więcej szczegółów TUTAJ    Składasz wniosek do BOGM na terenie naszego Osiedla? daj znać! razem możemy więcej :-)  kontakt: Dominik

Akcja LATO 2017!

Obraz
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć, organizowanych przez MOK oraz OSIR, w ramach " Akcji LATO " OFERTA ZAJĘĆ TUTAJ

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.  KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO  1. zapis nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. t

Park na Budzyniu - zbieramy informacje

Prosimy o kontakt osoby, które są w posiadaniu starych fotografii lub innych informacji, które pozwolą na odtworzenie pierwotnego stanu Parku na Budzyniu. Obecnie trwają ustalenia odnośnie koncepcji rewitalizacji Parku. Kontakt: informator@mosina.pl lub proszę o kontakt z redakcją bloga.

Zgłoś swój projekt

Obraz
Halo! Halo! mieszkańcy :-)         rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Od dzisiaj możecie zgłaszać zadania do zrealizowania na terenie naszego Osiedla. Do dyspozycji mamy kwotę 38.400 PLN.    Jakieś pomysły? :)       Zachęcamy!  Więcej szczegółów TUTAJ (kliknij)

Jak dobrze mieć sąsiada!

Obraz
Jak dobrze mieć sąsiada!   4 czerwca mieszkańcy Osiedla za Moreną (Budzyń, Pożegowo) świętowali na całego! przepyszne ciasta, rozmowa, zabawy i animacje to tylko część programu Dnia Sąsiada, który ...tak na prawdę nie miał scenariusza. Wśród licznych atrakcji nie mogło zabraknąć historii naszego Osiedla, którą przygotowała Pani Ania. Przez kilka tygodni skrupulatnie zbieraliśmy fotografie naszego Osiedla i tak powstała mini wystawa.   Bardzo dziękujemy wszystkim naszym sąsiadom za pomoc w organizacji tego wydarzenia! W szczególności Pani T.B Przybysławskiej za wspaniałą prezentację swojego hobby oraz mieszkańcom: Pani Romie, Pani Eli, Pani Marcie, Pani Krystynie, Pani Monice oraz Pani Karolinie za przygotowanie poczęstunku.   Specjalne podziękowania dla Pani Ani za pyszne przetwory własnej produkcji.   Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego że Dzień Sąsiada i Dziecka był wyjątkowy.   Do zobaczenia za rok.. mamy nadzieję, że uda nam się