Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017
Obraz
Znakowanie rowerów w Mosinie Komisariat Policji w Mosinie informuje, że w ramach programu prewencyjnego „Poznański Rower – Bezpieczny Rower” w dniach:                                                      10.07. 2017  godz.  10:00- 13:00                                                     17.07  2017  godz.  10: 00- 13:00                                                     24.07. 2017  godz.  15:00- 18:00                                                     08 08. 2017  godz.  15: 00 -18:00                                                     21.08. 2017  godz.  10: 00 -13:00                                                     28.08. 2017 godz    15: 00- 18:00 na terenie Komisariatu Policji w Mosinie odbędzie się znakowanie rowerów. Warunkami do przystąpienia programu  są: * do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia * dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestnictwa w tej    czynności jej rodziców lub opiekunów

Kolejny etap zagospodarowania Glinianek

Obraz
Bardzo dobra wiadomość dla naszego Osiedla! Informujemy, że Gmina Mosina w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-202, działanie 2.4.1a " Działanie o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych" otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżki pieszo- rowerowej na Gliniankach wraz z małą infrastrukturą edukacyjną w wysokości 1 125 196,56 zł.  Całkowity koszt zadania wynosi 1 324 937,14 zł. \  /mosina.pl/ Jakie są szczegółowe założenia projektu? Projekt przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej na Gliniankach wraz z małą infrastrukturą edukacyjną (tablice) i miejscami do odpoczynku dla turystów oraz rewitalizację ścieżki pieszej Osowa Góra - Jezioro Budzyńskie wraz z zagospodarowaniem małej infrastruktury (wiaty edukacyjne, tablice, taras widokowy) w rejonie tzw.  Szwedzkich Gór.   Bardzo się cieszymy i gratulujemy pracownikom urzędu sukcesu! PS. Nasze Osiedle zyska kolej