Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2017

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych DW 431 ul. Konopnickiej

Obraz
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych DW 431 ul. Konopnickiej 🛂 🚸 🚸 W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z WZDW na moje pismo odnośnie poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Z pisma wynika, że: - w listopadzie odbędzie się pomiar natężenia ruchu na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Orzeszkowej ... - montaż znaków aktywnych możliwy w 2018 roku - obszar zabudowany zostanie wprowadzony na terenie całego miasta # Mosina do końca marca 2018 roku (obecnie koniec obszaru zabudowanego w okolicy ulicy Orzeszkowej) PISMO TUTAJ <<<<<<---------

Wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Obraz
Przedstawiam listę wniosków do budżetu Gminy Mosina na rok 2018, która została przedyskutowana podczas Zebrania Ogólnego Mieszkańców w dniu 7 września. Mamy nadzieję, że ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia dla mieszkańców naszego Osiedla, ale i całej społeczności lokalnej. 1. Budowę oświetlenia końcówki ulicy Sienkiewicza (cmentarz żydowski) oraz kontynuacja oświetlenia ulicy Fredry oraz placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Uzasadnienie: Na wyżej wymienione zadania Gmina Mosina posiada wszystkie wymagane projekty oraz zezwolenia. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców (w szczególności dzieci wracających ze szkoły nr 1) oraz zadba o minimalizacje dewastacji mienia komunalnego jak i miejsc pamięci. 2. Budowę ulicy Reymonta i Sienkiewicza Uzasadnienie: Od ponad 8 lat Gmina Mosina posiada dokumentacje i pozwolenia na budowę ww. ulic. Są to jedne z najstarszych ulicy w Mosinie, które były w przeszło