Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2021

ℹ️Restauratorzy z gminy #Mosina zostaną zwolnieni z II i III raty opłaty za koncesje

Obraz
ℹ️Restauratorzy z gminy #Mosina zostaną zwolnieni z II i III raty opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Mosina za rok 2021. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Mosinie podczas wczorajszej sesji. 👉Zwolnienie jest możliwe dzięki zapisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 👉 Bardzo dziękuję radnym, że JEDNOGŁOŚNIE wyrazili na to zgodę. W szczególności dziękuję radnemu Arkadiusz Cebulski za zainicjowanie tematu! 👍👏 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ Referat spraw obywatelskich i działalności gospodarczej skontaktuje się w tej sprawie z wszystkimi podmiotami, które korzystają z tego typu zezwolenia. Dla tych, którzy zapłacili za rok z góry, przysługuje zwrot 2/3 opłaty.

Felerna kanalizacja - czyli 4 lata inwestycyjnej niemocy

Obraz
Od wielu lat mieszkańcy ulicy Krótkiej zabiegali o budowę kanalizacji sanitarnej, która nie została wykonana przy okazji kanalizacji Pożegowa kilkanaście lat temu. W lipcu 2016 roku wybrano firmę, która miała wybudować kanalizację sanitarną w ulicy Krótkiej, Cegielnianej oraz Fiedlera w Mosinie. Do przetargu przystąpiło 7 przedsiębiorców, a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma  „ALTRANS" z Gostynia z kwotą  332.025,98   zł    oraz okresem gwarancji 60 miesięcy Wykonawca potrzebował 4 miesiące na realizację zadania a od 4 lat..... Na podstawie umowy firma miała wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 200mm i długości 507 mb  oraz rur PE o takiej samej średnicy, długości  61mb. Po kilku miesiącach tj. 30 listopada 2016 r . prace zostały zakończone, jednak jak wskazuje Urząd Miejski, do dzisiaj (czyli po ponad 4 latach) kanalizacja nie została oddana do użytku  ( z uwagi na "brak dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami Aquanetu") Pop

XLI Sesja w dniu 25 lutego 2021, godz. 16:00

  Informuję, że XLI Sesja odbędzie się w dniu 25 lutego 2021, godz. 16:00 w trybie zdalnym. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na portalu http://mosina.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady Porządek obrad wraz z załącznikami http://mosina.esesja.pl/posiedzenie/170359f1-4d07-4 Porządek obrad 1.  Otwarcie sesji. 2.  Stwierdzenie quorum. 3.  Porządek obrad. 4.  Zwolnienie z opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mosina i zwrotu części tej opłaty (uchwała). 5.  Zaliczenie drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych (uchwała). 6.  Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko - Żabno, od miejscowości Mosina do graniczy gminy Mosina (uchwała). 7.  Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na wykonanie projektu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiato

Dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Krosinko/Mosina (Osiedle nr 7 "nad Jeziorem")

Obraz
ℹ️Uwaga Mieszkańcy ⚠️dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Krosinko/Mosina (Osiedle nr 7 "nad Jeziorem") ➡️w dniu 17 lutego 2021 r. o godzinie 11.00 za pomocą platformy ZOOM🔸odbędzie się dyskusja publiczna nad wyłożonym do konsultacji MPZP dla wsi Krosinko oraz części Mosiny (Osiedle nr 7 "Nad Jeziorem". 👉Niestety taka godzina konsultacji wyklucza wielu mieszkańców z możliwości udziału w spotkaniu.... 🙈 ⚠️ WAŻNE 👉Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska , adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.   ▪️▪️▪️▪️▪️▪️  🔸W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu wraz z przekazaniem oświadczenia (dostępne w ww. zakładce) - do godz. 9.00 dnia 17 lutego 2021 r. na adres e-mail: pp@mosina.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkan

Przetarg na zaprojektowanie odcinka #Mosina - #Rogalinek (droga wojewódzka)

Obraz
ℹ️Przetarg na zaprojektowanie odcinka #Mosina - #Rogalinek (droga wojewódzka)🚧 ▪️WZDW ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku 2,2 km tj. Rogalinek (most) - Mosina (Rzeczpospolitej Mosińskiej). 🗂️W założeniach projektowych można wyszczególnić: ➡️ jezdnię o szerokości 7 m ➡️drogę rowerową (szer. 2m) ➡️chodnik o szer. 1,5m oraz częściowo 2m 📆Wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na wykonanie całej dokumentacji. Otwarcie ofert już 17 lutego br.  ▪️▪️▪️▪️▪️ 📌Dzięki zaprojektowaniu tego odcinka mieszkańcy Rogalinka uzyskają możliwość bezpiecznej drogi do Puszczykowa i Mosiny. Zyskają również turyści! :) Obecnie budowany most wraz z infrastrukturą rowerową kończy się na wysokości oczyszczalni ścieków.  👏Serdecznie podziękowania za zaangażowanie w tym temacie  dla radnych Rady Miejskiej Pani Jolanty Szymczak, Małgorzaty Kaptur oraz Eweliny Dudek. W zeszłym roku wspólnie wystosowaliśmy interpelacje w tej sprawie oraz odwiedziliś

Kilka danych statystycznych za rok 2020 (stan na 31 grudnia 2020)

Obraz
Na koniec 2020 roku Gminę Mosina zamieszkiwało 32 661 mieszkańców 👱‍♀️16 849 kobiet 🧒 15 812 mężczyzn  Urodziło się 360 dzieci  👣 172 dziewczynek 👣188 chłopców  👶Najpopularniejsze imiona wybierane dla dziewczynek▪️Zofia, Lena, Maja, Maria i Zuzanna 👶Najpopularniejsze imiona wybierane dla chłopców▪️Antoni, Aleksander, Franciszek, Ignacy i Jan Zmarło 306 mieszkańców  ▪️148 kobiet ▪️158 mężczyzn

Ulica Niepodległości, Powstańców Wielkopolskich oraz Orzeszkowej z nowym wodociągiem🚧

Obraz
📌Firma Aquanet SA opublikowała informację o wyniku przetargu na wymianę wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ulic Niepodległości, Orzeszkowej oraz Powstańców Wielkopolskich.➡️W ramach inwestycji wybudowana zostanie 800m nitka wodociągu, wykonane zostaną przyłącza do wszytskich posesji wraz z odtworzeniem nawierzchni.  🚧Wykonawcą inwestycji zostanie firma KANWOD  z Goliny. Koszt inwestycji po przeprowadzonym przetargu wyniesie 1 789 645,73 PLN brutto. Co ciekawe - kosztorys ofertowy szacowany był na kwotę 3 653 433,33 PLN. Oby cena szła w parzę z jakością :)  ➡️Inwestycja ma zakończyć się w 16 miesięcy od podpisania umowy tj. najpóźniej do lipca 2022 roku. Firma wykonująca prace będzie zobowiązania do zapewnienia mieszkańcom dostępu do nieruchomości w tym m.in. wjazdu na posesję.

Budowa kanalizacji sanitarnej #Czapury #Wiórek #Babki

Obraz
ℹ️Budowa kanalizacji sanitarnej #Czapury #Wiórek #Babki  Aquanet SA ogłosił przetarg na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu. 🚧 W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji o łącznej długości prawie 2️⃣8️⃣ km , 1️⃣6️⃣przepompowni ścieków oraz 1️⃣3️⃣4️⃣1️⃣ przyłączy sieci kanalizacyjnej  do posesji. Dodatkowo wykonanych zostanie 7️⃣ przyłączy sieci wodociągowej oraz ponad 100m wodociągu.  📌Otwarcie ofert nastąpi 19 lutego 2021 r. o g. 10:00 Szacowany koszt wykonania inwestycji to około 8️⃣0️⃣ mln złotych.  Jest to część większego projektu prowadzonego przez Aquanet tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI”   Realizacja VI etapu inwestycji jest możliwa dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko, perspektywa 2014-2020 - środki Funduszu Spójności (uzyskane dofinansowanie ok. 241 mln zł netto)

Kolejny etap oświetlenia części Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" za nami!

Obraz
Niech nastanie jasność czyli  kolejny etap realizacji oświetlenia na terenie Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" ➡️ul. Wagnera, Stamma, Makuszyńskiego, Zapolskiej, Makuszyńskiego, Szklarskiego ☺️ Dziękuję pracownikom UM oraz Mieszkańcom za współpracę - od projektu po wykonanie! Współpraca na 🖐️+ ☺️☺️