Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2021

ℹ️Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina

Obraz
  📍Urząd Miejski ogłosił długo oczekiwany przetarg na budowę/rozbudowę oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ◾#Daszewice ul. Dolna, Jesienna  ◾#Borkowice ul. Bajkowa  ◾#Rogalinek u. Fiedlera  ◾#Mosina ul. Strzelecka (okolice nr 81) ◾#Krosno ul. Tylna, Wiosenna  ◾#Mosina ul. Strzelecka ( teren mikroparku porośniętego lebiodą) 👉Wszystkie nowe punkty będą wykonane z oprawami typu LED. 👉Wybrany podmiot(y) będzie miał 3 miesiące na realizację zadania (z wyjątkiem zadania nr 1 w Daszewicach, gdzie termin wykonania będzie 4 miesięczny).  ❗Wyniki przetargu zostaną opublikowane 27 października.  Szczegóły przetargu -> https://platformazakupowa.pl/transakcja/520043

Ulica Orzeszkowej - dlaczego nie jest w pełni wyremontowana?

Obraz
 ℹ️ Wielu  mieszkańców zwraca się do mnie z zapytaniem dlaczego nie wyremontowano nawierzchni ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. 👉Jak ustaliłem w Urzędzie Miejskim jest to związane z koniecznością wybudowania na tym fragmencie kanalizacji deszczowej przez Gminę oraz podmiot prywatny (sieć handlowa Dino).  ◾Niestety nie udało się zsynchronizować projektów tj. wymiany wodociągu z planowaną deszczówką........... 🤷 aktualnie opracowywane są niezbędne dokumenty techniczne.◾ Po opracowaniu dokumentacji, UM zleci realizację zadania wraz z remontem brakującego odcinka.  Kiedy? Trudno powiedzieć..... 🤷 Od dobrych 5 lat, podczas zebrań osiedlowych, mówimy o tym problemie, ale jak widać to zbyt krótki czas. ___________ #Mosina Osiedle za Moreną Mosina - Budzyń, Pożegowo