Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2021

🚲Spotkanie w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej - cz. II

Obraz
  Ponad rok temu spotkaliśmy się by porozmawiać o rozwoju infrastruktury rowerowej w Gminie Mosina. Podczas posiedzenia komisji dyskutowaliśmy jak rozwiązać kompleksowo problem. Został złożony wniosek o opracowanie dokumentu dot. rozwoju infrastruktury rowerowej - i taki po wielu miesiącach powstał (KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ Z OPRACOWANIEM) Tym razem Burmistrz organizuje w tej sprawie spotkanie w dniu 3 grudnia o g. 16:00 w formie zdalnej na platformie ZOOM.  Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany udziałem w spotkaniu, proszę o wiadomość/komentarz z podaniem adresu e-mail

Komitet Rewitalizacji - propozycja planu pracy

Obraz
Od października pełnię społeczną funkcję przewodniczącego komitetu Rewitalizacji Gminy Mosina.  Komitet to ciało opiniodawczo-doradcze samorządu Gminy Mosina powstałe na podstawie ustawy o rewitalizacji oraz funkcjonujące na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej. Członkami komitetu są przedstawiciele poszczególnych grup społecznych tj. przedsiębiorców, mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, jednostek samorządu terytorialnego itd.  Chciałbym żeby komitet działał aktywnie, inicjował różne tematy ważne dla mieszkańców. Poddaję pod konsultacje propozycję planu pracy na rok 2022 -  proszę o Państwa uwagi i wskazówki! Listopad 2021 Analiza sytuacji budynku KOKOTKA – analiza opracowywanych dokumentów Posiedzenie wspólne z radnymi Rady Miejskiej / KROSNO ŚWIETLICA  _________________________________________________ Grudzień 2021 / styczeń 2022 Polityka Mieszkaniowa – analiza zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina oraz działania

Burmistrz uchyla się od decyzji w sprawie remontu przejścia podziemnego na ul. Sowinieckiej

Obraz
  Mieszkańcy od wielu lat postulują o przywrócenie możliwości korzystania z przejścia podziemnego pod torami w ciągu ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał ponownie decyzję w której wskazuje, że to Gmina Mosina jest zobowiązana do przeprowadzenia remontu przejścia podziemnego. W treści dokumentu WWINB podaje szereg argumentów, z którymi niestety nie zgadza się Burmistrz Przemysław Mieloch, który skorzystał z prawa odwołania się od decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie 8 listopada, radni Rady Miejskiej przyjęli oświadczenie w którym wskazują zasadność przyjęcia zadania remontu przejścia podziemnego w nawiązaniu do wydanej decyzji WWINB. Burmistrz po wydaniu tego oświadczenia zobowiązał się ustnie do wycofania złożonego odwołania, tak by umożliwić remont obiektu. Niestety z informacji uzyskanej z Urzędu Miejskiego, taka decyzja (stan na dzień 29 XI) nadal oficjalnie nie zapadła. Poz