Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2022

Dyskusja nad projektem "Studium (...) "

Obraz
 INFORMACJA odnośnie  możliwości  wzięcia  udziału  w  dyskusji  publicznej na  platformie  ZOOM 10  marca  2022  r.  (czwartek)  o  godzinie  17:00 Temat:  Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  rozwiązaniami  w  projekcie  Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Mosina. 👉Link  do  spotkania: https://zoom.us/j/97596110286?pwd=Rmt6NGNjZ3l5Tk1sbFZyY2M3dmFiQT09  Zdalna  dyskusja  publiczna  będzie  nagrywana  w  celu  zapewnienia  prawidłowości  przeprowadzenia  procedury  planistycznej,  zapewnienia  rzetelności  w  sporządzaniu  protokołów  z  dyskusji  publicznych  oraz  zapewnienia  sprawnego,  niczym  nie zakłóconego  przebiegu  dyskusji.  Wzięcie  udziału  w  dyskusji  jest  jednoznaczne z  wyrażeniem  zgodny  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  tym  głosu  i  wizerunku. W  przypadku  zainteresowania  przekraczającego  uwarunkowania  licencyjne kolejne  osoby  będą  wpuszczane  sukcesywnie,  w  miarę  opuszczania  dyskusji  przez uczestników